دوشنبه 5 اسفند 1398   19:07:58

نکات مدیریتی

وظیفه یک مدیر ، تغییر انسانها نیست


وظیفه یک مدیر ، تغییر انسانها نیست
وظیفه او چند برابر کردن ظرفیت عملکرد کل افراد است. با به کارگیری تمامی نقاط قوت ،‌تمامی محاسن و تمامی اشتیاقی که در افراد وجود دارد. برای بالا بردن سطح عملکرد یک سازمان ، رهبران قوی را بر سر کار قرار دهید.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی