چهارشنبه 27 شهريور 1398   02:05:58

نکات مدیریتی

حفظ کارکنان


کارمندانی که مورد تقدیر قرار می گیرند ،‌50 % بیش از سایرین تمایل دارند در شغل فعلی بمانند .
مدیران دقت داشته باشند که راه نگه داشتن کارکنان صرفا توجه به مسائل مادی نیست.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی