دوشنبه 5 اسفند 1398   18:31:05

نکات مدیریتی

حفظ کارکنان


کارمندانی که مورد تقدیر قرار می گیرند ،‌50 % بیش از سایرین تمایل دارند در شغل فعلی بمانند .
مدیران دقت داشته باشند که راه نگه داشتن کارکنان صرفا توجه به مسائل مادی نیست.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی