دوشنبه 30 دي 1398   18:06:58

نکات مدیریتی

مدیر و مدیریت کوتوله کیست؟


در مدیریت مبحثی به نام مدیر کوتوله و مدیریت کوتوله وجود دارد که تاکنون شرکتهای زیادی با این نوع مدیریت، به چالش کشیده شده و دچار بحران گردیده اند.

مدیر کوتوله به مدیری اطلاق می شود که دارای دانش و علم و تجربه ای کم می باشد و از آنجایی که این نوع مدیر و مدیریت علاقه زیادی به زندگی جلبکی و محیط باتلاقی دارد، سعی می کند که در سازمان، محیطی این چنینی برای خود به وجود بیاورد.

حال با توجه به اینکه مدیر کوتوله، مدیریست کوته بین و فاقد علم مدیریت، افرادی را انتخاب می کند که از خودش کوتاه تر باشند و توان تحمل کسی را که کمی از وی بلند تر باشد را ندارد. پس مدیر کوتوله مدیران میانی کوتاه تر از خود انتخاب می کند و این مدیران که فاقد علم و توانایی هستند، در رده میانی شرکت افراد کوتاه تری از خود را برمی گزینند و بعد از مدتی سازمان دچار بحران می شود.

عمر این نوع مدیر کوتاه هست اما اثرات مخرب این نوع مدیریت می تواند سالهای سال در سازمان باقی بماند.

در این نوع سازمانها افراد توانمند سرخورده می شوند و به انزوا کشیده می شوند و یا از سازمان جدا خواهند شدکلمات کليدي
 
امتیاز دهی