دوشنبه 30 دي 1398   18:07:05

نکات مدیریتی

مدیریت عملکرد


ده فرمان برای مدیریت عملکرد مؤثر

۱. در شروع دوره عملکرد اهداف را به طور روشن مشخص کنید.

۲. استانداردهای عملکرد را به طور واضح و دقیق تنظیم کنید.

۳. سعی کنید ارزیابهای متعدد با هم هماهنگ باشند.

۴. بر عملکرد فرد تأکید کنید نه شخصیت وی

۵. مراقب خطاهای ادراکی باشید.

۶. برنامه زمانی مناسب (نه کوتاه و نه طولانی) تنظیم کنید.

۷. بخاطر پرهیز از ارائه بازخور منفی، نمرات بالا ندهید.

۸. از زبان ذهنی و مبهم در ارزیابی استفاده نکنید.

۹. علل مشکلات عملکرد را بررسی و برطرف نمایید.

۱۰. به ارزیابان نحوه ارزیابی، ارائه بازخور و مربی گری را آموزش دهید.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی