شنبه 28 دي 1398   06:58:42

نکات مدیریتی

دوازده پیام مدیریتی از امام علی (ع)


۱. بجای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید.« حکمت۲۷۰»

۲. برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند،همّت بلند داشته باشید .« خطبه۲۱۱»

۳. از تجارب و اندرزها پند بگیرید و از آنها بهره داری کنید تا دچار نقص نشوید.«نامه ۳۱خطبه۱۷۵»

۴. از شدت سختی نهراسید،زیرا هراس شکننده تر از خود کار است و به گشایش امور امیدوار باشید.«حکمت۱۶۶و۲۴۶»

۵. اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید به آن وفا کنید.«حکمت۳۲۷»

۶. هیچ وقت کارهای اهم را فدای امور مهم نکنید.«حکمت ۲۷۱»

۷. پیش از پذیرش هر کاری به دانش آن مجهز شوید.«حکمت۴۳۹»

۸. خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند.« نهج البلاغه»

۹. پست ها امانت و وسیله خدمتگذاری اند،نه منبع بهره برداری.«خطبه ۱۳۱»

۱۰. پست ها میزان آزمایش شمایند،بکوشید تا سربلند بیرون آیید.« خطبه۳۳»

۱۱. مشورت پذیر باشید،اگر مشورت نکنید تباه می شوید.« نامه ۶۹»

۱۲. بازیردستان خود مانند پدری مهربان رفتار کنید.« نامه ۵۲»کلمات کليدي
 
امتیاز دهی