استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران
توسعه گام به گام شرکت ملی نفت به سبک نروژ
اقتصاد قراردادها : رموز تشخیص و حلاجی رژیم های مالی،فنی و حقوقی قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری، فاینانس و ایی.پی.سی.اف (EPCF)
ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه میادین نفتی با سناریوهای مختلف
طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها
نگاهی نو به اهمیت جمع ‌آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفت
نقش جاسک در افق آینده ایران با تکیه بر انرژی
بررسی وضعیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران
چالش های نظام حقوقی- قراردادی حاکم بر موافقت نامه های توسعه ی یکپارچه در میادین مشترک؛ مطالعه ی تطبیقی قراردادهای نفتی دریای شمال و خلیج فارس
اولویت میادین مشترک در قراردادهای نفتی
  • 1395/8/16 يكشنبه اولویت میادین مشترک در قراردادهای نفتی
    ایران اسلامی با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز حائز رتبه دوم ذخایر هیدروکربوری در دنیاست که از این فرصت کم نظیر خدادادی بایستی به نحو احسن پاسداشت و استفاده کرد و در اهمیت، حفظ و صیانت از آن جای هیچ شک و شبهه ای نیست.
ساخت و مهندسی مدل های اجرایی برای تامین منابع مالی
کالبد و پیکربندی قراردادهای تامین مالی (EPCF,F) عقود بانکی وبورس (بازاررسمی سرمایه)
قراردادهای تجاری و نقش آنها در فرایند تامین منابع مالی و اعتباری
مقایسه قرارداد های تامین مالی (/F)،قراردادهای پیمانکاری با شرط سازماندهی تامین مالی(EPC&F ) و قرارداد های پیمانکاری به شرط تامین مالی (EPCF)
شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی (فرآورده های نفتی) در اقتصاد مقاومتی
طراحی و مهندسی اسناد قراردادهای EPCF
نحوه تنظیم وارائه پیشنهاد تامین مالی ازسوی عرضه کنندگان منابع مالی وشرکت های پیمانکاری
برنامه پنج ساله ی ششم توسعه و صنعت نفت
نقش تحقیق در توسعه صنعت نفت
اعتبارخریدار
1 2 3
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت