اعتبارخریدار
Buyer’s credit
توضیحات1:
اعتبارتخصیص داده شده به خریدار/کارفرما ازسوی کشورهای توسعه یافته صنعتی جهت خرید کالاو خدمات مورد نیازوواردات آنها ازطریق خط یا خطوط اعتباری بانکی برمبنای یک قرارداد تجاری و تضمین بازپرداخت وجوه تخصیصی توسط دولت کشور مقصد (دراکثرموارد) وهمینطورموسسات اعتبارصارداتی(ECA ) درازای تادیه حق بیمه مربوط (که براساس ریسک کشورهای درخواست کننده،طبق طبقه بندی OECD تعیین می گردد وعموما قبل از پرداخت اول اخذ می شود).
این نوع اعتباربا هدف تامین منابع مالی پروژه های متعدد معرفی شده ازطریق انعقاد یک موافقت نامه اصلی/جامع (framework agreement) بین سندیکایی از بانک های وام دهنده درکشورهای صنعتی وگروهی از بانک های تجاری فعال در کشورمقصد اعطا می گردد وپس ازتنظیم و صدور یک الحاقیه (letter of inclusion) برای هر پروژه،با مبادله موافقت نامه اعتباری جداگانه یا فرم پذیرش (individual credit agreement or admission form) جذب می گردد. 
اعتبارخریدارمعمولا 85 درصد قیمت کالاوخدمات تقاضا شده را دربرمی گیرد.بنابراین،درصورت موجود نبودن منابع مالی داخلی برای تامین 15 درصد نیاز مالی پوشش داده نشده درقرارداد اصلی،راهی جز اخذ وام تجاری (Commercial Loan)ازیک مرجع ثالث (یک تامین کننده منابع مالی دیگر) و یا انعقاد یک موافقت نامه مکمل (Complementary framework agreement) با بانک عامل در موافقت نامه اصلی جهت سازماندهی و تامین وام تجاری مورد نیاز برای بخش پوشش داده نشده،باقی نمی ماند.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 31615