نقش تحقیق در توسعه صنعت نفت
محسن حائری نژاد
کارشناس تحقیق و توسعه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
از فوران نخستین چاه نفت ایران و خاورمیانه در مسجدسلیمان و به دنبال آن تولد صنعت نفت ایران سالها می گذرد. ازآن زمان که مردم تنها برای روشنایی از نفت خام استفاده می کردند تا امروز که تقریبا در هر صنعتی،ردپایی از نفت خام و فرآورده هایش دیده می شود، تحقیقات فراوانی از سوی پژوهشگران مختلف در همه زمینه ها و کاربردهای مربوط به نفت خام انجام شده است.
 همین تحقیقات، پیشرفتهای وسیع تکنولوژیک را در زمینه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی در پی داشته است. مسلما" عامل موثری که میزان تولید دردهه های آینده به آن وابستگی فراوانی دارد، تکنولوژی است. چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی و نحوه به کارگیری آن، تعیین کننده میزان تولید درآینده صنعت نفت خواهد بود. صنعت نفت به عنوان اهرمی قدرتمند در موازنه قدرت، در منطقه و در سطح جهانی، جایگاهی ویژه دارد و از همین رو اعتلای این صنعت بنیادین به عنوان یکی از الزمات ملی کشور تلقی می شود. در نگاهی کلی به چارچوب و کلیت برنامه جامع توسعه نفت و نگاهی عمیق تر به مفاد و راهبردهای توسعه ملی در افق ١٤٠٤ و برنامه پنجم توسعه، این نکته استنباط می شود که توسعه این صنعت، تنها از راه شاهراه ارتقای فناوری و بهره مندی از ابزارهای نوین، به لحاظ صنعتی و در بعد کلان تر از منظر سیاسی و استراتژیک می گذرد.

یرای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 34204