نحوه تنظیم وارائه پیشنهاد تامین مالی ازسوی عرضه کنندگان منابع مالی وشرکت های پیمانکاری
مسعود زهدی:آموزش گام به گام فنون حرفه ای تامین مالی وسرمایه گذاری،انعقاد قراردادهای EPCF،مهندسی وپیمانکاری و...
 فرایند شکل گیری تامین مالی برای یک موضوع مشخص (مثلا یک پروژه ی نفتی دربخش های مختلف بالادستی ،میان دستی و پایین دستی درصنعت نفت) به طرق مختلف امکان پذیرمی باشد،لیکن رویه معمول برای شرکت های دولتی آن است که با توجه به مقررات و آئین نامه انجام معاملات برای دستگاه های اجرایی،موضوع درخواست تامین منابع مالی مورد نیاز برای یک پروژه را ازطریق اطلاع رسانی عمومی یا سایررویه های مجاز دیگراعلام نمایند.درزمانی که چنین رویه ای ازسوی دستگاه های دولتی اجرا نشود و یا اینکه شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها بطور داوطلبانه برای تامین منابع مالی موضوعات مشخص واعطای تسهیلات مالی واعتباری به دستگاه های مزبورمراجعه نمایند.فرایند اجرایی جهت اخذ مصوبات لازم تغییر می کند وشکل مستند سازی اسناد اهمیت بیشتری خواهد یافت.درهرصورت و صرف نظر ازهررویه ای که ممکن است درحالت های اشاره شده دنبال گردد،بحث اولیه برای موسسات مالی واعتباری،شرکت های تامین سرمایه ،بانک ها و یا شرکت های مهندسی و پیمانکاری داوطلب برای اجرا و تامین مالی یک موضوع مشخص به مقوله طراحی ساختارونحوه تهیه وارائه پیشنهاد تامین مالی مربوط می شود.
 برای شکل گیری و انجام یک معامله مالی واعتباری (یاهرنوع دادوستد دیگر) باید ادبیات خاصی را برای رسیدن به یک زبان مشترک (که خود نتیجه فهم و برداشت هریک از طرفین ازمفاهیم کلیدی مربوط می باشد،)رعایت شود.بنابراین،به سادگی می توان نتیجه گرفت که تعریف و تفهیم مفاهیم کلیدی مورد استفاده درانجام معاملات،شرط اولیه درمدیریت بهینه زمان وهزینه (طی دوره مذاکرات قراردادی ) به شمار می رود.
یکی ازموضوعاتی که (درنخسیتن گام برای شرکت های مهندسی، موسسات مالی واعتباری یا بانک ها) درزمینه اعلام آمادگی برای تامین منابع مالی یک پروژه مطرح می شود،نحوه وچگونگی ارائه یک پیشنهاد تامین مالی می باشد.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 17814