طراحی و مهندسی اسناد قراردادهای EPCF
...ازجمله اقدامات مهم اولیه که پیمانکاران و پیشنهاد دهندگان تامین منابع مالی و اعتباری باید بدان تسلط یابند، تهیه اسناد و مدارک تامین منابع مالی پروژه هایی است که تمایل دارند برای تصدی گری عملیات اجرایی آنها بر مبنای شرایط مندرج در قرارداد های EPCF اعلام آمادگی نمایند. پیشنهاد دهندگان قراردادهای EPCF لزوما باید اسناد متعددی را دردومرحله جداگانه زیرتهیه و جهت ارسال برای کارفرما آماده کنند.
الف) اسناد مربوط به تائید صلاحیت و توانمندی تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه و ارائه پیشنهاد تامین مالی
ب) اسناد مربوط به فرایند و دستورعمل های قراردادی تامین منابع مالی پس از ارجاع قرارداد


برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 17260