شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی (فرآورده های نفتی) در اقتصاد مقاومتی
محمدطاهر خطی دیزآبادی، یاسین فریدونی طبقدهی
منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر، بهشهر
نویسنده مسئول: محمدطاهر خطی دیزآبادی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی (فرآورده های نفتی) در اقتصاد مقاومتی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و متخصصان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مازندران تشکیل می دهند که از این میان، تعداد 56 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بهینه سازی مصرف انرژی ، توجه به بازیافت مواد و انرژی ، وضع قوانین کنترل مصرف ، اتخاذ سیاست های کارای اقتصادی، استاندارد سازی در حوزه انرژی و بکارگیری تکنولوژی کاهنده و یا جایگزین در صرفه جویی مصرف فرآورده های نفتی دراقتصاد مقاومتی موثر است. در این میان به ترتیب شاخص های وضع قوانین کنترل مصرف انرژی، بکارگیری تکنولوژی کاهنده و یا جایگزین، اشاعه بخش تحقیق و توسعه و فرهنگ سازی در صرفه جویی مصرف انرژی (فرآورده های نفتی) از بیشترین اهمیت برخوردارند.
 
کلمات کلیدی: صرفه جویی؛ انرژی؛ فرآورده های نفتی؛ اقتصاد مقاومتی

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 24892