قراردادهای تجاری و نقش آنها در فرایند تامین منابع مالی و اعتباری
 در ارتباط با موضوع تامین منابع مالی و اعتباری برای یک یا چند پروژه،بدوا اهداف فنی و تجاری برمبنای داده ها و اطلاعات موجود وبررسی های اولیه مربوط،تعریف می گردد.سپس برای نیل به اهداف فنی پیش بینی شده ضروری است تدوین یک شرح کار(با جزئیات کافی و ضروری)،دراولویت قرارگیرد.شرح کار باید ازجنبه عملی قابلیت اجرا و ازمنظر فن آوری های پیشنهادی نیز امکان دسترسی بدان ها میسر باشد.ازطرف دیگر،اهداف فنی و تجاری طرح لاجرم باید ازمنظر فنی و اقتصادی توجیح پذیر شود،یعنی بواسطه اجرای طرح یاپروژه مورد نظر بتوان به اهداف تجاری و سود مورد انتظار دست یافت.اهداف فنی (نظیر سطح یا ظرفیت تولید محصولات)با توجه به برآورد متوسط تقاضای بازار، پیش بینی قیمت محصولات در زمان تولید، درآمد محتمل و سود مورد انتظار و همینطور سقف رقم تامین منابع مالی ممکن، به گونه ای تعیین گردد که طرح را از منظر اقتصادی، تجاری سازد. بنابراین، یکی از گام های مهم و اساسی اولیه در جهت تامین منابع مالی طرح، ارائه تعریف دقیق و صحیح موضوع به شرح زیر است:

- نام و مشخصات پروژه
-خلاصه شرح کار
-اهداف فنی (نظیر ظرفیت اسمی مورد نظر)
-مشخصات فنی طرح
- اهداف تجاری طرح
- دوره اجرا و ساخت و زمانبندی فعالیت های پیش بینی شده


برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.
کلمات کليدي

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 16937