نمایش دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس سران خزر
 • 1393/7/6 يكشنبه نمایش دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس سران خزر
  اجلاس سران خزر که با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و سران چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر برگزار می شود، عرصه ای برای تجلی دیپلماسی انرژی ایران به شمار رفته و می تواند ضمن کمک به توسعه صنعت نفت کشورمان در خزر، گره بسته رژیم حقوقی این دریای عظیم را باز کند.
سوگند به قلم و آنچه می نگارد...
 • 1393/5/18 شنبه سوگند به قلم و آنچه می نگارد...
  16 سال پیش در یکی از روزهای داغ میانه تابستان، یک خبرنگار ایرانی از سقوط مزار شریف به دست طالبان خبر داد، خبری که نیمه تمام مخابره شد و بوق ممتد تلفن، پیام آور خبری تلخ از یک حادثه ناگوار بود...
اطلاع رسانی مرکز ثقل تحول در بهینه سازی مصرف انرژی
 • 1393/5/1 چهارشنبه اطلاع رسانی مرکز ثقل تحول در بهینه سازی مصرف انرژی
  در دنیای کنونی، انرژی به عنوان یک عامل اصلی و تعیین کننده قدرت سیاسی و اجتماعی در پیشرفت جوامع صنعتی نقش دارد به طوری که میزان دسترسی هر کشور به منابع گوناگون انرژی، نمایانگر میزان پیشرفت و قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور در جهان محسوب می شود.
رابطه دو طرفه تولید و مصرف صیانتی
 • 1393/4/29 يكشنبه مصرف بهینه تولید صیانتی را تضمین می کند رابطه دو طرفه تولید و مصرف صیانتی
  هر مخزن نفتی مانند یک موجود زنده به برنامه ‌ریزی، نگهداری، تغذیه و مراقبت نیاز دارد تا بتواند بیشترین بهره و بازدهی را به خود اختصاص دهد. مدیریت صحیح بر مخازن به معنای انجام این فعالیت‌ها برای جلوگیری از هرزروی و تخریب مخزن است که نتیجه عملی آن می تواند برداشت حداکثری و بلند مدت از مخزن باشد ضمن توجه به این نکته که تولید متوازن می‌تواند از آسیب رساندن به مخزن جلوگیری کند.
زنان معماران کلیدی اقتصاد و توسعه پایدار
 • 1393/1/31 يكشنبه زنان معماران کلیدی اقتصاد و توسعه پایدار
  یکی ازمهمترین معیارهای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. زنان به عنوان عوامل بنیادین و نیمی از نیروی فعال جامعه نقش بسزایی در تحولات تمامی جوامع انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند و چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته نشود، به طور یقین خللی در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه ایجاد خواهد شد.
هجرت نخبگان نفتی
 • 1392/12/12 دوشنبه هجرت نخبگان نفتی
  باید پذیرفت که وزارت نفت و سایر وزارتخانه ها از نظر اهداف و مأموریت‌ها و ساختار حقوقی و دستمزد، کاملا با یکدیگر متفاوت هستند از این رو مقایسه کارکنان سایر ارگان های دولت با کارکنان صنعت نفت کاملا اشتباه است.
تجاری سازی، حلقه مفقوده صنعت نفت
 • 1392/8/26 يكشنبه یادداشت؛ تجاری سازی، حلقه مفقوده صنعت نفت
  دانش نهفته در فناوری و تخصص نیروی انسانی، همیشه در توسعه اقتصادی تاثیر گذار بوده، ولی در دهه های اخیر اهمیت آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، در واقع تجاری سازی فناوری و انتقال آن از موسسات تحقیقاتی به صنایع و بنگاه های اقتصادی، موضوعی است که طی سه دهه گذشته توجه بسیاری از مدیران فعال در عرصه سیاست گذاری علم و فناوری در کشور های مختلف را به خود جلب کرده است چرا که دست یابی به فناوری و استفاده موثر از آن، به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش تولید ناخالص داخلی و بهره وری اقتصادی و صنعتی کشورها به اثبات رسیده است.
1
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت