نفت سیما
همراهی صنعت نفت با زائران سرزمین عشق
نفت و رسانه-قسمت 149
گزارش ستاد اربعین صنعت نفت
نفت و رسانه-قسمت 148
نوسازی مدارس استان خوزستان-قسمت ششم
نفت و رسانه - قسمت 147
نفت و رسانه-قسمت 146
تلاشی از جنس مهر برای ماه مهر/ مدارس مناطق سیل‌ زده خوزستان آماده آغاز سال تحصیلی می‌شوند
خدمات شرکت ملی نفت ایران در مناطق سیل‎زده خوزستان - بخش چهارم
فیلم/ خدمات شرکت ملی نفت ایران در مناطق سیل‎زده خوزستان - بخش سوم
نفت و رسانه-قسمت 145
مستند امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال
فتوکلیپ مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال
پخش گفت و گوی زنده مسعود کرباسیان ، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ساعت 13 از شبکه خبر سیما
بازتاب خبر امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال و گفت و گو با معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در شبکه اول سیما
نفت و رسانه-قسمت 144
کلیپ توسعه میدان بلال
خدمات شرکت ملی نفت ایران در مناطق سیل‎زده خوزستان - بخش دوم
تقویت سازه سکوی میدان نفتی بلال
خدمات شرکت ملی نفت ایران در مناطق سیل‎زده خوزستان - بخش اول
نفت و رسانه-قسمت 143
نفت و رسانه-قسمت 142
نفت و رسانه-قسمت 141
مستند فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی
بررسی روند اجرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک به نقل از مدیرعامل شرکت متن
بررسی روند اجرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک به نقل از معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی
نفت و رسانه-قسمت 140
نفت و رسانه-قسمت 139
نفت ور سانه-قست 138
نفت و رسانه-قسمت 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...