شنبه 16 مرداد 1389

نام و نام خانوادگی
:رامین حاتمی

سمت
: مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایرن

تحصیلات :
کارشناسی ارشد مهندسی نفت

سوابق :
مدیر مهندسی و ساختمان و مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مدیر تولید شرکت نفت و گاز اروندان
سرپرست شرکت نفت و گاز مارون و مدیر عملیات شركت نفت و گاز مارون
 

  
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 7954