سه‌شنبه 8 تير 1395

نام : فرخ
نام خانوادگی: علیخانی

سمت: معاون مدیرعامل در امور تولید شرکت ملی نفت ایران
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 5306