شنبه 15 آبان 1389

نام:علی اکبر
نام خانوادگی: پورابراهیم
سمت:  نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نفتیران اینتر ترید(NICO)

تحصیلات:دکتری حقوق مالی از دانشگاه تهران

مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 9423