آموزش و پژوهش


13:241398/2/7
مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق تاکید کرد:
ضرورت تغییر رویکرد بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات بر مبنای ریسک

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با اشاره به اهمیت بازرسی از تاسیسات، تغییر رویکرد بازرسی مبتنی بر زمان سرویس دهی (time-based) به پیاده سازی بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) را امری ضروری خواند و بر فرهنگ سازی و اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیدابوالحسن محمدی در جلسه بررسی فعالیت های اداره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات شرکت نفت و گاز شرق، افزود : تشکیل جلسات فنی گام مهمی در جهت حل مسائل و چالش ها از طریق گفتمان است.

وی درباره بازرسی بر مبنای ریسک تصریح کرد: این روش مبتنی بر جمع آوری، تجزیه و تحليل های آماری داده و اطلاعات است که از عمليات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، بازرسی فنی و پايش وضعیت در يك فرآيند نفت، گاز و یا پتروشیمی به دست می آید تا میزان ریسک حاکم بر واحدهای عملیاتی، تجهیزات و خطوط لوله را محاسبه و تعیین کند. بر این اساس طرح ها و برنامه های نگهداری و تعمیرات، بازرسی فنی با هدف افزایش اثربخشی و کارایی آنها و به طبع آن افزایش ایمنی و شرایط مطمئن تولید در راستای اقتصادی کردن آنها محقق شود

محمدی، كاهش هزينه های عملیات بازرسی فنی، افزایش میزان ايمنی عملیات بهره برداری، افزايش میزان قابلیت اطمینان واحدها و تجهیزات عملیاتی، افزايش قابليت دسترسی به واحدها و تجهیزات عملیاتی، طرح ریزی و برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و بازدارنده با هدف کاهش میزان ریسک وافزایش کارایی و اثر بخشی طرح و برنامه بازرسی فنی و نگهداری و تعميرات را از مزایایی بارزسی بر مبنای ریسک برشمرد.

رئیس اداره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق نیز با اشاره به جایگاه و اهمیت بازرسی از تاسیسات، گفت: بازرسی از تاسیسات و گزارش پایش های صورت پذیرفته، نقش محوری در سلامت تاسیسات و حفظ سرمایه های ملی دارد بدین نحو که با تکیه بر آن، ریسک خطرات کاهش یافته و سبب بهبود شاخص های HSE در بخش حوادث نیروی انسانی می شود.

حسین هنرور افزود: با شناسایی عیوب و حذف آنها می توان از تعمیرات ناخواسته پرهزینه و اثرات مخرب آن پیشگیری کرد و در کنار سایر عوامل، سبب استمرار تولید ایمن و پایدار در راستای تولید تکلیفی شد.

1/212521