فرهنگی-ورزشی


10:481397/12/27
نشریه «به رنگ فرهنگ» ویژه نوروز منتشر شد

نهمین شماره نشریه الکترونیکی «به رنگ فرهنگ» ویژه نوروز منتشر شد.

برای دریافت شماره اسفندماه این نشریه که به همت روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود، در این قسمت کلیک کنید.