آخرین اخبار


18:051398/2/24
با حکم کرباسیان
مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی، اکبر سهیلی پور را به عنوان مدیر امور مالی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش NIOC، در بخشی از حکم مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خطاب به سهیلی پور آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به اهمیت تاثیرگذار امور مالی شرکت ملی نفت ایران برعملکرد کل صنعت نفت، جنابعالی را به سمت "مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران" منصوب می نمایم. امید است در اولویت بخشیدن به نکات ذیل در نهایت امانتداری وشفافیت اقدام نمایید:

- تنظیم و ساماندهی مطلوب ارتباط مالی بین دولت و صنعت نفت
- تلاش و همکاری با مدیریت سرمایه‌گذاری در تأمین منابع مالی لازم برای توسعه‌های آتی صنعت نفت
- تنظیم روابط مالی با شرکت‌های فرعی و تابعه و توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی در تعدادی از شرکت‌های فرعی
- ارتقاء سطح گزارشگری و اعتبار مالی شرکت ملی نفت درایران و جامعه بین‌المللی
- همکاری و هماهنگی با نهادها وسازمان‌های نظارتی و کنترلی به‌منظور حصول اطمینان از مراعات دقیق قوانین و مقررات جاری کشور
- بهبود فرآیندهای مالی با هدف تسریع در روند امور و افزایش کیفیت و شفافیت
- جذب و آموزش نیروی انسانی تحصیل‌کرده و مستعد برای ارتقاء سطح خدمات
- نظارت حرفه‌ای بر روند انجام وظایف امور مالی در شرکت‌های تابعه برای حصول اطمینان ازانجام وظایف به نحو مطلوب و ارائه دستورالعمل‌های اصلاح، بهبود و تکمیلی مورد نیاز

توفیقاات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.»

2/26612